Vinayagar Kavasam lyrics in English

 • Valarsikaiyai Paraparamai Vayangu Vinayagar Kakka.
 • Vaithasenni Alavupada Adhika Soundarathega
 • Mathorkadar Thaam Amarnthu Kakka.
 • Vilarara Netriyai Endrum Vilankiya Kasibar Kakka
 • Puruvanthammai Talarvil Mahotharar Kakka;
 • Thadaviligal Balachandiranar Kakka
 • Kavin Valarum Adharam Kasamugar Kakka;
 • Thal Anganak Tareedar Kakka;
 • Navil Sibukam Kirisai Sudhar Kakka;
 • Tani Vakkai Vinayagar Thaam Kakka;
 • Avir Naga Thun Mugar Kakka;
 • Al Elit Senjevi Pasa Paani Kakka;
 • Thavir Thaluru Thilangodi Pol Valarmani
 • Nasiyai Sindhitharthar Kakka
 • Kamaru Poomugan Thannai Gunesar Nani Kakka
 • Kalam Ganeshar Kakka
 • Vamamurum Iru Tholum Vayankuhantha
 • Poorvasar Tham Mahilnthu Kakka
 • Yemamuru Manimalai Vikkina Vinasan Kakka
 • Idhayanthannai Thomarkalung Gananathr Kakka
 • Akattinai Thulangu Yerambar Kakka;
 • Pakkam Irandaiyum Tharatharar Kakka;
 • Piruttathai Pavam Neekum Vikkinakaran Kakka
 • Vilangilingam Viyala Poodanar Tham Kakka
 • Thakkaruyyan Thannai Vakkirathundar Kakka
 • Kasanathai Allal Ukkanaban Kakka;
 • Ooruvai Mangala Moorthy Uvanthu Kakka;
 • Thaal Mulanthaal Maha Puthi Kakka;
 • Iru Patham Yeka Thanthr Kakka;
 • Vaalkaram Kabprabprasathanar Kakka;
 • Munkaiyai Vananguvar Noi Aaltharsei
 • Aasa Poorakak Kakka;
 • Viral Paduma Athar Kakka;
 • Kel Kilarum Nagangal Vinayagar Kakka;
 • Kilakkinir Putheesar Kakka;
 • Akkiniyir Sitheesar Kakka;
 • Uma Puthirar Then Aasai Kakka;
 • Mikka Niruthiyir Ganesurar Kakka;
 • Vikkina Vathanarmer Kennunth
 • Thikka Thanir Kakka
 • Vayuvir Kasakannr Kakka;
 • Thikal Utheesi Thakka Nithiban Kakka;
 • Vada Kilakkil Eesa Nanthanare Kakka;
 • Yeka Thanthr Pakal Mulutun Kakka;
 • Iravinum Santhirandan Mattum
 • Okaiyin Vikkina Kiruthu Kakka;
 • Irakadhar Bootham Uruve Thaalam
 • Mohini Pei Ivaiyathi Uyir Thirathaal
 • Varuthuyarum Mudivilaatha Veha Muru
 • Pini Palavum Vilakku Puyasangusar
 • Thaam Virainthu Kakka;
 • Mathi, Gnanam, Thavam, Thaanam, Maanam, Oli, Pukal, Kulam, Van Sareeram, Mutrum, Pathivana Thanam, Thaniyam, Kirukam, Manaivi, Mainthar, Payilnat Pathika Kathiyavum, Kalanthu Sarvayuthar Kakka;
 • Kamar Pavithirar Munnana Vithiyarum Sutra Melam Mayuresar Engandrum Virumbi Kakka;
 • Vendri Seevitham Kabilar Kakka;
 • Kari Yadhi Yelam Vikadar Kakka;
 • Yendrivarithu Thanai Mukkalmum Othidin; Numbal Idaiyoorondrum Ondru Mura; Munivararkaal; Arimingal; Yaroruvar Othinaalum;
 • Matra Aangavar Thegam Piniyarava Sirathega Magi Mannum.

Vinayagar Kavasam in tamil | விநாயகர் கவசம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *