Vinayagar Kavasam lyrics in English

Valarsikaiyai Paraparamai Vayangu Vinayagar Kakka. Vaithasenni Alavupada Adhika Soundarathega Mathorkadar Thaam Amarnthu Kakka. Vilarara Netriyai Endrum Vilankiya Kasibar Kakka Puruvanthammai Talarvil Mahotharar Kakka; Thadaviligal Balachandiranar Kakka Kavin Valarum Adharam Kasamugar Kakka; Thal Anganak Tareedar Kakka; Navil Sibukam Kirisai Sudhar Kakka; Tani Vakkai Vinayagar Thaam Kakka; Avir Naga Thun Mugar Kakka; Al Elit Senjevi Pasa Paani…

Read More