சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா பாடல் வரிகள்

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

உள்ளம் எல்லாம் உன் பெயரை

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

உள்ளம் எல்லாம் உன் பெயரை

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா

பிள்ளை பிராயத்திலே

பெரிய பெயர் பெற்றவனே

பிள்ளை பிராயத்திலே

பெரிய பெயர் பெற்றவனே

உள்ளம் எல்லாம் உன் பெயரை

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

பிறந்த போது எனது நெஞ்சு

அமைதி கொண்டது

முருகா அமைதி கொண்டது

பிறந்த போது எனது நெஞ்சு

அமைதி கொண்டது

முருகா அமைதி கொண்டது

அறிவில் சிறந்த உன்னை காணும் போது

பெருமை கொண்டது

கந்தா பெருமை கொண்டது

அறிவில் சிறந்த உன்னை காணும் போது

பெருமை கொண்டது

கந்தா பெருமை கொண்டது முருகா

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

உலகில் ஆடும் தொட்டில் எல்லாம்

உன் பெயர் பாடும்

உண்மை பேசும் மொழிகள் எல்லாம்

உன் புகழ் பேசும்

உலகில் ஆடும் தொட்டில் எல்லாம்

உன் பெயர் பாடும்

உண்மை பேசும் மொழிகள் எல்லாம்

உன் புகழ் பேசும்

யுகங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி

சந்திக்கும் போது

யுகங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி

சந்திக்கும் போது

உன் முகமலரின் அழகில் மட்டும்

முதுமை வராது

கந்தா முதுமை வராது குமரா

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

முருகன் என்றால் அழகன் என்று

தமிழ் மொழி கூறும்

அழகன் எந்தன் குமரனென்று

மன மொழி கூறும்

முருகன் என்றால் அழகன் என்று

தமிழ் மொழி கூறும்

அழகன் எந்தன் குமரனென்று

மன மொழி கூறும்

உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று

வாழ்த்திடும் போது

உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று

வாழ்த்திடும் போது

அதன் உள்ளிருந்து வாழ்த்துவது

உன் அருளன்றோ

கந்தா உன் அருளன்றோ முருகா

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

உள்ளம் எல்லாம் உன் பெயரை

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன