Ganesha Ashtakam Lyrics in Tamil | கணேஷ அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

ஏகதந்தம் மஹாகாயம் தப்த காஞ்சன ஸந்நிபம் லம்போதரம் விசா’லாக்ஷம் வந்தே ஹம் கணநாயகம் (1) மெளஞ்ஜீ க்ருஷ்ணாஜினதரம் நாகயக்ஞோபவீதினம் பாலேந்து விலஸன் மெளலிம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் (2) அம்பிகா ஹ்ருதயானந்தம் மாத்ருபி: பரிபாலிதம் பக்தப்ரியம் மதோன்மத்தம் வந்தே ஹம் கணநாயகம் (3) சித்ர ரத்ன விசித்ராங்கம் சித்ரமாலா விபூஷிதம் சித்ரரூபதரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் (4) கஜவக்த்ரம் ஸுரச்’ரேஷ்ட்டம் கர்ணசாமர பூஷிதம் பாசா’ங்குச தரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் (5) மூஷிகோத்தமம் ஆருஹ்ய தேவாஸுர மஹாஹவே யோத்துகாமம்…

Read More