அக்ஷர்தாம் கோயில்: கலை மற்றும் ஆன்மீகத்தின் தெய்வீக அற்புதம்

அக்ஷர்தாம் கோயில்: கலை மற்றும் ஆன்மீகத்தின் தெய்வீக அற்புதம் அறிமுகம்: இந்தியாவின் தலைநகரான புது தில்லியின் மையத்தில், மனித கலைத்திறன், பக்தி மற்றும் ஆன்மீகத்திற்கு ஒரு சான்றாக உள்ளது – அக்ஷர்தாம் கோயில். இந்த கட்டிடக்கலை அதிசயம் மத எல்லைகளை கடந்து, உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்களின் இதயங்களை கவர்கிறது. இந்த விரிவான 2000-வார்த்தைகள் கொண்ட வலைப்பதிவில், அக்ஷர்தாம் கோயிலை உள்ளடக்கிய வரலாறு, முக்கியத்துவம், கட்டிடக்கலை, சடங்குகள் மற்றும் ஆன்மீக சாரம் ஆகியவற்றை ஆராய்வதன் மூலம்,…

Read More