Iyappan Slogan in tamil | ஐயப்பன் மாலை அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்

ஐயப்பன் மாலை அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் ஞானமுத்ராம் சாஸ்த்ரு முத்ராம் குரு முத்ராம் நமாம்யஹம் வனமுத்ராம் சுத்த முத்ராம் ருத்ர முத்ராம் நமாம்யஹம் சாந்த முத்ராம் சத்ய முத்ராம் வ்ருத முத்ராம் நமாம்யஹம் சபர் யாச்ரச சத்யேன முத்ராம் பாது சதாபிமோ குரு தக்ஷிணயா பூர்வம் தஸ்யா நுக்ரஹ காரிணே சரணாகத முத்ராக்யம் த்வன் முத்ராம் தாரயாம் யஹம் சின் முத்ராம் கேசரி முத்ராம் பத்ர முத்ராம் நமாம்யஹம் சபர்யாசல முத்ராயை நமஸ்துப்யம் நமோ…

Read More

Sri Vahari Amman Stotram lyrics in tamil | ஸ்ரீ வாராஹி ஸ்தோத்திரம்

Sri Vahari Amman Stotram lyrics in tamil | ஸ்ரீ வாராஹி ஸ்தோத்திரம் உக்ர ரூபிணி உமையவள் தேவி பரதேவி உன் மத்த பைரவி உமா சங்கரி உமாதேவி ஜெய ஜெய மங்கள காளி பைரவி ஸ்ரீவாராஹி அம்பிகே திரிசூலி (1) தர்மத்தை காத்த நாயகி நான்மறை தேவி விசுக்கரன் என்னும் அரக்கனை அழித்தவளே ஜெய ஜெய மங்கள காளி பயங்கரி ஸ்ரீவாராஹி அம்பிகே திரிசூலி (2) தர்ணத்தில் வருபவள் குணமிகு தாயவள் தண்டத்தை எடுத்தவள்…

Read More

Sri Gowri Dasakam sloka lyrics in tamil | ஸ்ரீ கௌரி தசகம் தமிழ் வரிகள்

லீலார‌ப்த ஸ்தாபித லுப்தாகில லோகாம் லோகாதீதை:யோகிபிரந்தஸ்சிரம்ருக்யாம் I பாலாதித்ய ச்ரேணி ஸமானத்யுதி புஞ்ஜாம் கௌரீமம்பா மம்புருஹாக்ஷீ மஹமீடே II 1 ப்ரத்யாஹார த்யான ஸமாதி,ஸ்திதி பாஜாம் நித்யம் சித்தே நிர்வ்ருதிகாஷ்டாம் கலயந்தீம் I ஸத்ய ஜ்ஞானானந்தமயீம் தாம் தனுரூபாம் கௌரீமம்பா மம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே II 2 சந்த்ராபீடா நந்தித மந்தஸ்மித வக்த்ராம் சந்த்ராபீடாலங்க்ருத நீலாலகபாராம் I இந்த்ரோ பேந்த்ரா த்யர்சித பாதாம்புயுக்மாம் கௌரீமம்பா மம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே II 3 ஆதிக்ஷாந்தா மக்ஷரமூர்த்யா விலஸந்தீம் பூதே பூதே பூதகதம்ப ப்ரஸ வித்ரீம்…

Read More

Sakthi Vajra Panjara Kavacham lyrics in tamil | சக்தி வஜ்ஜிர பஞ்சர கவசம்

Sakthi Vajra Panjara Kavacham lyrics in tamil | சக்தி வஜ்ஜிர பஞ்சர கவசம் அங்கையிற் கரகந் தாங்கும் பிரமாணி யருளி னோடுந் துங்கமென் சென்னி காக்க வயிணவி துகளி லாகம் எங்கணுங் காக்க செய்ய வேந்தெழி லுருத்தி ராணி தங்குமெண் டிசையு மன்பு தழைத்திட வினிது காக்க கொன்னுனைச் சூலி சென்னி மயிரினைக் குறித்துக் காக்க மன்னுவெண் பிறைதாழ் சென்னி வயங்கொளி நெற்றி காக்க பன்மயிர்ப் புருவ நாளும் பரிவொடு முமையாள் காக்க என்னையாண்…

Read More

Kunguma Archanai Song lyrics in tamil | குங்கும அர்ச்சனை பாடல் வரிகள் | Aadi Pooram Amman song lyrics tamil

Kunguma Archanai song lyrics in tamil | குங்கும அர்ச்சனை பாடல் வரிகள் குங்கும அர்ச்சனை செய்தவர்க்கு அம்பாள் கோடிக் கோடிப் பொன்னைக் கொடுப்பவளாம் சந்தனத்தால் அபிஷேகம் செய்தவர்க்கு அம்பாள் சர்வா பீஷ்டங்களும் கொடுப்பவளாம் சந்தனத்தால் அலங்காரம் செய்தவர்க்கு அம்பாள் சர்வா பீஷ்டங்களும் கொடுப்பவளாம் தேனால் அபிஷேகம் செய்தவர்க்கு அம்பாள் திவ்ய தரிசனம் கொடுப்பவளாம் பாலால் அபிஷேகம் செய்தவர்க்கு அம்பாள் பலஜன்ம பாவத்தை போக்கு பவளாம் கனியால் அபிஷேகம் செய்தவர்க்கு அம்பாள் கண்முன்னே வந்து நிற்பவளாம்…

Read More

Namagiri thayar slogam lyrics in tamil | நாமகிரித் தாயார் ஸ்லோகம்

Namagiri thayar slogam lyrics in tamil | நாமகிரித் தாயார் ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் ஸ்ரீ வித்யா மந்த்ர ரத்னா ப்ரகடித விபவா ஸ்ரீ ஸுபலா பூர்ண காமா ஸர்வேஸ பிரார்த்திதா ஸகல ஸுரநுதா ஸர்வ ஸாம்ராஜ்ய தாத்ரி லக்ஷ்மீ ஸ்ரீ வேத கர்பா விதுரது மதிஸா விஸ்வ கல்யாணபூமா விஸ்வ க்ஷேமாத்ம யோகா விமல குணவதி விஷ்ணு வக்ஷஸ்தலஸ்தா

Read More

Panchashat Peeta Roopini lyrics in tamil |பஞ்சாத்ஷட் பீட ரூபிணி பாடல்

Panchashat Peeta Roopini lyrics in tamil | பஞ்சாத்ஷட் பீட ரூபிணி பல்லவி பஞ்சாத்ஷட் பீட ரூபிணி மாம் பாஹி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி அனுபல்லவி பஞ்சதசாக்ஷரி பாண்டிய குமாரி பத்மநாப ஸகோதரி ஷங்கரி சரணம் 1 தேவி ஜகஜனனி சித்ரூபிணி தேவாதினுத குருகுஹ ரூபிணி தேசகால ப்ரவர்த்தினி மஹா தேவ மனோ(ஹரிணி)(லாசினி) நிரஞ்சனி சரணம் 2 தேவராஜ முனி சாப விமோசனி தேவகாந்தார ராக தோஷினி பாவ ராக தாள விஸ்வாசினி பக்த ஜனப்ரிய பலப்ரதாயினி.

Read More

Sri Mookambika Ashtakam lyrics in tamil | ஶ்ரீ மூகாம்பிகாஷ்டகம்

Sri Mookambika Ashtakam lyrics in tamil | ஶ்ரீ மூகாம்பிகாஷ்டகம் நமஸ்தே ஜக த் தா த்ரி ஸத் ‍ப் ரஹ்மரூபே நமஸ்தே ஹரோபேந்த் ரதா த்ராதி வந்தே நமஸ்தே ப்ரபந்நேஷ்டதா நைகத க்ஷே நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஷி (1) விதி: க்ருʼத்திவாஸா ஹரிர்விஶ்வமேதத்- ஸ்ருʼஜத்யத்தி பாதீதி யத்தத்ப்ரஸித் த ம் க்ருʼபாலோகநாதே வ தே ஶக்திரூபே நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஷி (2) த்வயா மாயயா வ்யாப்தமேதத்ஸமஸ்தம் த் ருʼதம் லீயஸே தே வி குக்ஷௌ…

Read More

Garbarakshambigai Stotram in tamil | ஸ்ரீ கர்ப்ப ரக்ஷா அம்பிகா ஸ்தோத்ரம் |

Garbarakshambigai Stotram in tamil | ஸ்ரீ கர்ப்ப ரக்ஷா அம்பிகா ஸ்தோத்ரம் எஷ்யேஷி பகவன் ப்ரும்ஹன் ப்ராஜா – கர்த்த: ப்ரஜா – பதே ப்ரக்ருஹ்ணீஷ்வ பலிம் ச- இமம், ஸாபத்யாம் ரக்ஷ கர்பிணீம் (1) அஸ்விநௌ தேவ தேவேசௌ ப்ரக்ருஹ்ணீதாம் பலிம் த்விமம் ஸாபத்யாம் கர்பிணீம் ச-இமாம் ச ரக்ஷதம் பூஜயாSனயா (2) ருத்ராஸா ஏகாதாஸ ப்ரோக்தா ப்ரக்ருஹ்ணந்து பலிம் த்விமம் யுஷ்மாகம் ப்ரீதயே வ்ருத்தம் நித்யம் ரக்ஷந்து கர்பிணீம் (3) ஆதித்யா த்வாதஸ…

Read More

Shakthi Kavasam lyrics in tamil | சக்தி கவசம் | வஜ்ஜிர பஞ்சர கவசம்

Shakthi Kavasam lyrics in tamil | சக்தி கவசம் | வஜ்ஜிர பஞ்சர கவசம் அங்கையிற் கரகந் தாங்கும் பிரமாணி யருளி னோடுந் துங்கமென் சென்னி காக்க வயிணவி துகளி லாகம் எங்கணுங் காக்க செய்ய வேந்தெழி லுருத்தி ராணி தங்குமெண் டிசையு மன்பு தழைத்திட வினிது காக்க கொன்னுனைச் சூலி சென்னி மயிரினைக் குறித்துக் காக்க மன்னுவெண் பிறைதாழ் சென்னி வயங்கொளி நெற்றி காக்க பன்மயிர்ப் புருவ நாளும் பரிவொடு முமையாள் காக்க என்னையாண்…

Read More