அழகான பழனி மலை ஆண்டவா பாடல் வரிகள்

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

வல்லி மயில்நாதனே வா வடிவேலனே

வல்லி மயில்நாதனே வா வடிவேலனே

வரவேண்டும் மயில் மீது முருகைய்யனே

முருக முருக முருக முருக

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

வெள்ளி திருநீறும் வெற்றி வடிவேலும்

உள்ளத்தில் தோன்றுமே

வெள்ளி திருநீறும் வெற்றி வடிவேலும்

உள்ளத்தில் தோன்றுமே

வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வருவதை

நெஞ்சம் காணுமே

எனை ஆளும் ஆண்டவனே

எழில் வேலவா

எனை ஆளும் ஆண்டவனே

எழில் வேலவா

எளியேனும் உனை பாட

அருள்வாய் ஐயா

எளியேனும் உனை பாட

அருள்வாய் ஐயா

முருக முருக முருக முருக

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட

நல்லருள் செய்வாய்

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட

நல்லருள் செய்வாய்

தீயதெல்லாம் உடன் தீர்ந்து கருகிட

திருவருள் புரிவாய்

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட

நல்லருள் செய்வாய்

தீயதெல்லாம் உடன் தீர்ந்து கருகிட

திருவருள் புரிவாய்

உனை அன்றி வேறில்லை

தெய்வம் கந்தையா

உனை அன்றி வேறில்லை

தெய்வம் கந்தையா

உலகாளும் ஆண்டவனே நீதான் அய்யா

உலகாளும் ஆண்டவனே நீதான் அய்யா

முருக முருக முருக முருக

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா

வல்லி மயில்நாதனே வா வடிவேலனே

வல்லி மயில்நாதனே வா வடிவேலனே

வரவேண்டும் மயில் மீது முருகைய்யனே

முருக முருக முருக முருக

முருக முருக முருக முருக

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன