Shri Hanuman Chalisa in Hindi |श्री हनुमान चालीसा

Shri Hanuman Chalisa in Hindi | श्री हनुमान चालीसा दोहा ॥ श्री गुरु चरन सरोज रज,निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउं रघुबर विमल जसु,जो दायकु फल चारि॥ बुद्धिहीन तनु जानिकै,सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं,हरहु कलेश विकार॥ ॥ चौपाई ॥ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ राम दूत अतुलित बल धामा।अंजनि-पुत्र पवनसुत…

Read More