108 Hanuman mantras in hindi | हनुमान जी के 108 नाम

ॐ आञ्जनेयाय नम ॐ महावीराय नम ॐ हनूमते नम ॐ मारुतात्मजाय नम ॐ तत्वज्ञानप्रदाय नम ॐ सीतादेविमुद्राप्रदायकाय नम ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नम ॐ सर्वमायाविभंजनाय नम ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नम ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नम ॐ परविद्या परिहाराय नम ॐ परशौर्य विनाशनाय नम ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नम ॐ परयन्त्र प्रभेदकाय नम ॐ सर्वग्रह विनाशिने नम ॐ भीमसेन सहायकृथे नम ॐ…

Read More