Ganesha Saranam saranam Ganesha lyrics in English

Ganesha saranam, saranam Ganesha,

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam, saranam Ganesha,

Ganes saranam saranam Ganesha

Agandhaiyai azhithidum saranam ganesha

Anbin uraividam saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Karunaiyin vadive saranam ganesha

Gadhiyana thozhudhom saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Eshwara thanaya saranam ganesha

Eshwari bala saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Shanmuga sodhara saranam ganesha

Sastha sodhara saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Gajamugan Neeye saranam ganesha

Gadhiyanak arulvai saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Mudhalvanum neeye saranam ganesha

Munithozhum Deva saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Mushiga vagana saranam ganesha

Modhaga sastha saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Sagaladhum nee saranam ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesha saranam saranam Ganesha

Ganesa Saranam lyrics in tamil | கணேச சரணம்